อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี2562

  
    เทศบาลเมืองต้นเปา ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระจายรายได้สู่ประชาชน เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง สวมใส่ชุดไทยล้านนากางจ้องบ่อสร้างเดินเที่ยว นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่36 ประจำปี2562 ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ที่ หมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านร่มบ่อสร้าง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อาชีพทำร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชนในท้องถิ่น ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมายังแหล่งผลิต ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ซึ่งตรงกับนโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแม่ญิง ขี่รถถีบกางจ้อง พิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวล่มบ่อสร้าง กาดมั่วคนเมือง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Thailand -Indonesia รวมทั้งการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมโดยประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีงานหัตถกรรมเกี่ยวข้องกับการทำร่ม กิจกรรมถนนศิลปะสู่ชุมชน การประกวดหนูน้อยร่มบ่อสร้างและการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประจำปี2562 ทั้งนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดไทยล้านนากางจ้องร่มบ่อสร้างเดินเที่ยวงาน ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานการแต่งกายแบบไทยล้านนาอีกด้วย วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
8 มกราคม 2562 , 17:35 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม