มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30

  
    สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ “ Marketing Mega Trends For Thai Market ” นางสาวสุวิชาดา ตาดทอง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ในฐานะประธานโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 เปิดเผยว่า สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ที่ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับทางการตลาด พร้อมปรับตัวให้ทันกับ เมกะเทรนด์ (Mega Trends) ซึ่งหมายถึงกระแสแนวโน้มหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลก เช่นระบบอัจฉริยะต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ‘ Marketing Mega Trends For Thai Market ’ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 78 สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
8 มกราคม 2562 , 20:56 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม