สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญเที่ยวงานวันมหัศรรย์ ในเส้นทางปั้นฝัน ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ ในเส้นทางปั้นฝัน ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมเปิดเข้าชมฟรี รับของขวัญของรางวัลมากมาย
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร และภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ ในเส้นทางปั้นฝัน ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ สร้างสำนึกที่ดี รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ และให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง
พร้อมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกษตรกรตัวน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา , หนูน้อยสัตวแพทย์ , กิจกรรม “เด็กไทย..โตไปไม่โกง , เรียนรู้เรื่องการบินและเครื่องบินจำลอง , กิจกรรม “หนูน้อยพิทักษ์ป่า” กิจกรรม “ตำรวจไทย..หัวใจแกร่ง” ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์และหลากหลายกิจกรรมที่ให้เด็กๆ เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. สำหรับกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์เปิดให้บริการ เวลา 14.00 - 16.30 น. และ เวลา 18.30 - 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 0-5392-0000, 0-5399-9000 Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
9 มกราคม 2562 , 10:39 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม