ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงนโยบายการให้บริการทางการแพทย์ ภายหลังมีผู้โพสต์ข้อความสอบถามถึงการให้บริการด้านแพทย์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  
    รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงนโยบายการให้บริการทางการแพทย์ ยืนยัน ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับ ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก ภายหลังมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ โพสต์ข้อความสอบถามถึงนโยบายการให้บริการด้านการแพทย์
เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอชี้แจง กรณีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ โพสต์ข้อความสอบถามถึงนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่า เดิมงานบริการทางการแพทย์เป็นเพียงห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aids) ที่ให้บริการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดจ้างพยาบาลภายนอกมาประจำในช่วงเวลาที่สนามบินเปิดให้บริการ ต่อมาในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้บรรจุอัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์ ทั้งแพทย์ และพยาบาล เพื่อปฏิบัติงาน ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้พัฒนางานบริการทางด้านแพทย์ รวมทั้งได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support, BLS) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้รอดชีวิตมาแล้วหลายครั้ง
ทั้งนี้ ในปี 2561 ท่าอากาศยานเชียใหม่ ได้จัดสรรพื้นที่เป็นคลินิกแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการยกระดับจากห้องปฐมพยาบาลมาเป็นคลินิกแพทย์ ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับท่าอากาศยานชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก หรือเทียบเท่าสถานพยาบาลขนาดเล็กของเอกชนทั่วไป โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ รวมทั้งรถพยาบาลที่สามารถดูแลเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนนำส่งต่อยังโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บอัตราค่าภาระการใช้บริการทางการแพทย์ตามอัตราที่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด โดยได้เริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และมีการแจ้ง บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้งติดประกาศให้ผู้โดยสารรับทราบอย่างชัดเจน ส่วนกรณีอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้โดยสาร รวมถึงญาติที่มารับและส่งผู้โดยสาร หากเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของท่าอากาศยาน จะมีบริษัทประกันภัยช่วยดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
9 มกราคม 2562 , 10:49 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย