มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ ภาคเอกชน เร่งขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

  
    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษา ตอบโจทย์การแข่งขันในภาคธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจในยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเชิงดิจิทัลของประเทศ โดยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน โดยวิทยาลัยและบริษัท จะร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไปปฏิบัติงานจริงกับบริษัทในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในเชิงลึก โดยได้ร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักศึกษา การออกแบบเนื้อหาที่ใช้ในการสอน การฝึกสอนในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (Boot Camp) และการควบคุมดูแลการเข้าไปปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาในขณะที่ปฏิบัติงานกับบริษัท จึงเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่ช่วยให้มิติในด้านบทบาทการศึกษาได้ก้าวพัฒนาไปอีกขั้น อันส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมปรับตัวเตรียมเข้าสู่การทำงานในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในโลกดิจิทัลต่อไป
 
9 มกราคม 2562 , 13:22 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย