ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ไฟป่า KICK OFF ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เตรียม KICK OFF จัดกิจกรรมรณรงค์ไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 มกราคม 2562 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเผาในพื้นที่
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เตรียม KICK OFF จัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธาน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟ และกิจกรรมการแสดงศักยภาพของยานพาหนะและอากาศยานในการดับไฟป่าของส่วนราชการ ตลอดจนการร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงตามแนวทางประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน รวมพลังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเผาในพื้นที่ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 
10 มกราคม 2562 , 22:20 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย