กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่อง เปิดตัวการชิงเผาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับครั้งแรก ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้แม่แจ่มโมเดลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับอำเภอ นำร่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีประยุกต์ชิงเผาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรก
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้กับการชิงเผาด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นครั้งแรก ในการปฏิบัติการเชิงรุกชิงเผาช่วงต้นฤดูการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 พื้นที่ทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ลำพูน ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการแก้ไขปัญหา
ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในปีที่ผ่านมา ลดลงถึง 541 จุด จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี กรมป่าไม้นอกจากจะสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแล้ว ยังส่งเสริมความมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีการชิงเผาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาแต่ในข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติงานรวมถึงการเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงได้ยาก การใช้อากาศยานไร้คนขับจึงเป็นทางเลือกในการแก้ไขข้อจำกัดนี้ พร้อมยังสามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการชิงเผา สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยมีหลักการคือ การบรรทุกสารเคมีในการจุดไฟที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
ทั้งนี้ การชิงเผาด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ นอกจากจะช่วยจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงได้ยากแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และแรงงานคน ในการป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ อีกด้วย
 
10 มกราคม 2562 , 22:30 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม