งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2007 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
    
งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2007 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ นี้ มีสินค้าจากผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมแสดงกว่า 400 คูหา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2007 เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในภูมิภาค นำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม 6 กลุ่มหลัก คือ อาหาร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี อัญมณีและเซรามิค มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมออกร้านกว่า 400 คูหา โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมในงานอุตสาหกรรมแฟร์มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น นอกจากนี้ยังมี BOI- บสย.- EXIM Street ออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการโครงการเมืองภาพยนตร์ที่จะดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดตัวและแสดงผลงานด้วย
งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2007 จัดระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว โดยครั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้สะพัดตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 70 ล้านบาท
 
2 กุมภาพันธ์ 2550 , 19:49 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่