รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการหารือถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่า 30,000 คน ต่อวัน พร้อมทั้งศึกษาเส้นทาง และระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
12 มกราคม 2562 , 18:16 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย