รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มกาแฟต้นทาง

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากล มุ่งสู่การเป็น “กาแฟอินทรีย์ มาตรฐานโลก”
ที่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกาแฟและพืชอินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ที่สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออร์แกนิค และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หนึ่งในองค์ประกอบของแผนธุรกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าใจ Business Model หรือ โมเดลธุรกิจ ของตัวเอง Business Model ที่ดีจะต้องตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟทั้งรายใหญ่และรายเล็กเป็นจำนวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชียงใหม่จึงมีเมล็ดกาแฟคุณภาพระดับโลก และพร้อมพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองกาแฟอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ กลุ่มกาแฟต้นทาง เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 กลุ่ม ได้แก่ กาแฟโป่งเดือด กาแฟดอยเวียง กาแฟขุนวาง กาแฟผาแดง กาแฟผายอง กาแฟม่อนมาตุภูมิ กาแฟบ้านป่ากล้วย กาแฟบ้านห้วยส้มป่อย กาแฟบ้านดอยปู่หมื่น กาแฟบ้านปางอีกา กาแฟบ้านปางไฮ กาแฟบ้านปางขุม กาแฟจากโครงการเกษตรวิชญา ในพระราชดำริฯ และกาแฟดอยแม่ตะละ เพื่อผลิตเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุด จากแหล่งเพาะปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งผ่านกระบวนการผลิต รวมถึงการแปรรูปกาแฟคุณภาพพิเศษ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กาแฟอินทรีย์ มาตรฐานโลก”
 
12 มกราคม 2562 , 19:42 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม