จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อน Smart City ให้เป็นรูปธรรม รองรับความเจริญเติบโตในทุกมิติ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อน และพัฒนาพื้นที่นำร่อง ให้เป็นต้นแบบ Smart City อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกในทุกรูปแบบ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องเมืองอัจฉริยะปี 2561-2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 2 พื้นที่ คือ โครงการ Smart Nimman และ โครงการ Smart University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับโครงการ Smart Nimman ได้เร่งพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านของความปลอดภัย การสร้างทัศนียภาพที่น่ามอง การจัดระเบียบการจราจรและการขนส่งมวลชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ถือได้ว่า เป็นเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินหน้าขับเคลื่อน Smart University ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาโครงการ CMU Smart City – Clean Energy สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบอัจฉริยะ ด้านพลังงานสะอาดของประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องโครงการ Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการทั้งในยุทธศาสตร์เชิงรุก รับ และปรับตัว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาและขับเคลื่อน
 
13 มกราคม 2562 , 19:06 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย