รมว.วัฒนธรรม เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรม “กาดก้อม กองเตียว” ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมุ่งเน้นถนนสายวัฒนธรรมเป็นตลาดที่ยั่งยืน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตลาดวัฒนธรรมหรือถนนสายวัฒนธรรม เป็นหนึ่งโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชน มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาทิ พืชผักสวนครัว อาหารพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และแต่งกายชุดพื้นเมือง เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์พื้นบ้าน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระลึกถึงบรรยากาศตลาดเก่า ซึ่งหาชมยากในปัจจุบัน สำหรับ “กาดก้อม กองเตียว” วัดศรีนวรัฐ เป็นตลาดวัฒนธรรมแห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นมาโดยชุมชน ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงปีแรก และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ให้ประชาชน และสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชน โดยที่ผ่านมาได้ใช้ถนนสายวัฒนธรรมของเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการจัดให้ชุมชนต่างๆ ที่สนใจจะทำตลาดวัฒนธรรมสามารถมาดูงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
13 มกราคม 2562 , 20:16 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม