นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่..//

  
    นายกรัฐมนตรีลงพื้้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางไปพบประชาชนที่บ้านหลุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง..// บรรยากาศการต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนกว่า 5,000 คน รอต้อนรับท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะลงพื้นที่อ.แม่แจ่มประมาณ เวลา 10.45 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแม่แจ่ม และแม่แจ่มโมเดลพลัส ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการที่ดินการลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การป้องกันรักษาป่า พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายในห้าพื้นที่ และร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ช่วงบ่ายจะเดินทางไปติดตามโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแม่แจ่มโมเดล จากนั้นจะเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนยังจังหวัดลำปางต่อไป
 
14 มกราคม 2562 , 09:59 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด