นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการ แม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส ..//

  
    นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดลพลัส พร้อมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่..//
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการ “แม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยมีประชาชนในพื้นที่รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ กว่า 6,000 คนให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจรในฐานะผู้แทนชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง และบ้านกองแขกเหนือ ตำบลกองแขก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
นอกจากนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ท้องที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
14 มกราคม 2562 , 12:37 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด