หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโครงการกองทุน 10 บาท ประจำปี 2562

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคโครงการกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์
นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือกองทุน 10 บาท จัดขึ้นเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการระดมทุนให้ได้ 5 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมบริจาคจากประชาชน คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมระดมทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการระดมทุน ในวันที่ 1 – 31 มกราคมของทุกปี ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปเป็นทุนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจจะขอรับทุนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา สามารถยื่นความจำนงมายังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกองทุน จะได้รับทุนในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนและทุนในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงกองทุนสนับสนุนบุคลากร นวัตกรรมสื่อการเรียนให้สถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความต่อเนื่องทางการศึกษาให้กับประชาชนได้
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ สามารถบริจาคได้ที่โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี อบจ.เชียงใหม่ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาฯ เลขที่บัญชี 501-099988-9 หรือสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ในงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
15 มกราคม 2562 , 17:44 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม