อำเภอแม่แจ่ม ขานรับนโยบาย สานต่อแม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส

  
    นายอำเภอแม่แจ่ม เผย ทีมประชารัฐแม่แจ่ม พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา สานต่อแม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดลพลัส มุ่งสร้างเกษตรอินทรีย์
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทีมประชารัฐแม่แจ่ม พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฟื้นฟูดิน น้ำ และป่า เพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแม่แจ่มโมเดล จุดเริ่มต้นคือ การนำกลไกประชารัฐมาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งวิกฤตที่สุดในปี 2558 หลังจากนั้นสามารถคลี่คลายปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูจากตัวชี้วัด 2 ตัวสำคัญ คือ จุด Hotspot ลดลงจากปี 2558 ที่มีถึง 548 จุด ลดลงเหลือ 19 จุด ในปีที่ 2561 และจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าจากปี 2558 กว่า 18,000 คน ลดลงเหลือ 2,900 คน ในปีที่ 2561 ถือได้ว่า ประชารัฐแม่แจ่ม จัดการกับปัญหาหมอกและควันไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมชัดเจน สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนต่อมา คือ การจัดระเบียบที่ดินป่าไม้เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า ขยายพื้นที่ทำกิน ขณะนี้เราสามารถจัดทำฐานข้อมูลในระบบ GIS ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แจ่มได้ประมาณร้อยละ 60 หลังจากที่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนว่า มีพี่น้องประชาชนทำกินในพื้นที่ไหน มีกี่แปลง กี่ไร่ และมีกติกาเกิดขึ้นว่า จะไม่มีการขยายพื้นที่ทำกินออกไปอีก ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีผู้บุกรุกรายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่ม
ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป หลังจากนี้ คือ จะต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า และอาชีพ โดยน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชา มาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย นำมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปัญหาหนี้สิน ขณะนี้ มีหลายพื้นที่ที่ได้นำศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อนในแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ ในแนวทางธรรมชาติปลอดภัย และแนวทางอื่น ๆ ที่อยู่บนหลักการเดียวกัน มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ เช่น บ้านแม่สะงะ เป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เดิมเคยปลูกสตรอเบอร์รี่ เคมี เข้มข้น ใช้เวลา 4 เดือน ตอนนี้มีผลิตผลสตรอเบอร์รี่อินทรีย์แท้ ไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า เช่นเดียวกับบ้านนาห้องใต้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเคมีเข้มข้นมาตลอด ตอนนี้หันมาปลูกส้มอินทรีย์แท้ๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็น เรื่องสำคัญที่ประชารัฐแม่แจ่มต้องพยายามช่วยกันสานต่อนโยบายต่อไป
 
18 มกราคม 2562 , 09:41 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย