มจร.เชียงใหม่มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา รุ่นที่ 13 และเปิดการสอน รุ่นที่ 14

  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา รุ่นที่ 13 และเปิดการสอน รุ่นที่ 14 มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมมวโร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา รุ่นที่ 13 พร้อมปฐมนิเทศและเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 14 ที่พระวิหารหลวง วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาของบรรพชนคนล้านนาให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ จากการที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 13 รุ่น โดยมีการสอนภาษาล้านนาเบื้องต้น ภาษาและวรรณกรรมล้านนา การตัดตุง และดนตรีพื้นเมือง ปรากฎว่ามีผู้สนใจทุกเทศทุกวัยและหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก
และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมพยงค์ บรรยายความรู้รวมทั้งนำผู้เข้าร่วมงานทำพิธีกรรมอ้อผญ๋า นอกจากนั้น คณะศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกส่วนหนึ่งด้วย
 
4 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:52 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่