พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย

  
    หน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการทหารจากหน่วยต่าง ๆ ร่วมประกอบพิธี โดยมีพิธีสวนสนามของหน่วยทหาร โดยมีนาวาอากาศเอกธรรมศักดิ์ มั่นทน เป็นผู้บังคับการกองกำลังผสม ซึ่งประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, กองพันสัตว์ต่าง, กองพันพัฒนาที่ 3, กรมรบพิเศษที่ 5, กองบิน 41 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ในวันจันทร์แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 จึงถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย
ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร และไปราชการสงคราม
 
18 มกราคม 2562 , 17:52 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย