รมว.ต่างประเทศ มอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนบ้านเวียงฝาง..//

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนุนแนวคิดการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม..// ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบโพเดียมและเก้าอี้ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึงการปรับใช้แนวคิดการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) และการส่งเสริมความยั่งยืนในการพัฒนา ตามแนวคิดหลักของไทยในการเป็นประธานอาเซียน คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในฐานะประธานอาเซียนของไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
 
18 มกราคม 2562 , 18:19 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด