อินเดียมอบต้นศรีมหาโพธิ์ที่แตกหน่อจากงานพืชสวนโลกนำมาปลูกที่วัดสวนดอก

  
    ต้นศรีมหาโพธิ์เก่าแก่ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งนำมาจัดแสดงและแตกหน่อในงานมหกรรมพืชสวนโลก ขณะนี้ได้นำมาจัดแสดงและเตรียมปลูกที่วัดสวนดอก
จากการที่ประเทศอินเดียได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมจัดสวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และหนึ่งในสิ่งสำคัญที่อินเดียนำมาจัดแสดงภายในสวนคือ ต้นศรีมหาโพธิ์ ไฟคัส รีลิจจิโอซา (FICUS RELIGIOSA) ซึ่งเป็นต้นศรีมหาโพธิ์เก่าแก่ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนา และทรงตรัสรู้
และในระหว่างจัดแสดงภายในงานพืชสวนโลกดังกล่าวนั้น ต้นศรีมหาโพธิ์ที่นำมาจัดแสดงได้แตกหน่อเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ต้น ซึ่งคณะกรรมการจัดสวนของอินเดียเห็นว่า ต้นศรีมหาโพธิ์ที่แตกใหม่นี้เห็นควรมอบไว้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ระลึกกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการคัดเลือกบรรดาวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้มีมติมอบไว้ที่วัดสวนดอก
ดังนั้น ในขณะนี้ทางวัดสวนดอกได้นำต้นโพธิ์ดังกล่าว มาจัดแสดงไว้ที่กลางพระวิหารหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ชมและกราบไหว้บูชาระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนี้ ทางวัดจะได้พิจารณานำไปปลูกตามความเหมาะสมภายในวัดต่อไป
 
4 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:31 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่