กองทัพอากาศจะทำการปรับปรุงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล บนยอดดอยอินทนนท์

  
    เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศกล่าวว่า กองทัพอากาศจะทำการปรับปรุงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้คงสภาพงดงาม โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 56 ล้านบาท
พลอากาศตรี ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศกล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 กองทัพอากาศได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยจะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ทำการปรับปรุงพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่สูง มีความชื้นและความหนาวเย็นมาก จำเป็นต้องรักษาความสวยงามขององค์พระเจดีย์ไว้ให้สมพระเกียรติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะใช้งบประมาณราว 56 ล้านบาท และประชาชนที่ร่วมบริจาคสมทบทุนจะได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกด้วย
สำหรับพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล บนยอดดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศได้จัดสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปี 2530 เป็นปูชนียสถานที่งดงามและมีความหมายทางหลักพระพุทธศาสนา โดยที่ยอดปลีสีทองได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ทั้งนี้ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมและกราบไหว้บูชาไม่น้อยกว่า 2-3 แสนคน
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:32 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่