เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่

  
    สทท.11 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศในโอกาศมาเยี่ยมขอบคุณโดยทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและบริการประชาชน
พลอากาศตรี ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ นำคณะเข้าเยี่ยมขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีนำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับรายการของกองทัพอากาศที่นำมาแพร่ภาพทาง สทท.11 เชียงใหม่ รวมทั้งการประสานการปฏิบัติงานโดยรวม
เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศกล่าวว่า ที่ผ่านมากองทัพอากาศได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมมือในการปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะงานสำคัญของชาติและการบริการประชาชน ทางด้านนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กองทัพอากาศโดยกองบิน 41 เชียงใหม่ กับช่อง 11 เชียงใหม่ ได้มีการประสานงานและร่วมมือกันปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบริการในช่วงภาวะจำเป็นเช่นน้ำท่วม หรือการบันทึกภาพมุมสูง เป็นต้น
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 13:02 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่