จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกช่วงเทศกาลตรุษจีน

  
    ขอเชิญประชาชนชาวเชียงใหม่ หาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน 14-16 ก.พ.50 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับนโยบายให้ดำเนินการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2550 โดยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาประหยัด เช่นเนื้อสุกร ไก่ เป็ด ไข่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพอื่น ๆ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 10 – 40
ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงขอเชิญชวนประชาชนหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2659-61 หรือโทรสาร 0-5311-2659 ในวันและเวลาราชการ
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:51 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่