เทศบาลนครเชียงใหม่คุมเข้มฉีดพ่นยาป้องกันไข้หวัดนกตลาดเมืองใหม่

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่คุมเข้มฉีดพ่นยาป้องกันไข้หวัดนกตลาดเมืองใหม่ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงเร็วๆนี้
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะออกทำการตรวจแผงลอยจำหน่ายสัตว์ปีกนำเข้าและค้าส่ง ย่านตลาดเมืองใหม่ โดยตรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมได้ฉีดน้ำยาป้องกันเชื้อไข้หวัดนกทั้งที่แผงจำหน่ายและสถานที่ชำแหละ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าในระยะที่ผ่านมานี้ได้เกิดมีไข้หวัดนกในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกจังหวัดที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น จึงต้องมีการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยเฉพาะจุดที่มีนกบินมาหนาแน่นก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมมาตรฐานโรงเลี้ยงและสถานที่ชำแหละ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว รองรับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีโรงเลี้ยงสัตว์ปีก 4-5 แห่ง ขณะที่มีโรงชำแหละจำนวน 3 โรง ขณะนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและฉีดพ่นสารเคมีเป็นประจำ ในอนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่จะสร้างโรงชำแหละสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน คาดว่าจะสามารถควบคุมสุขาภิบาลได้ดีกว่าเอกชนทั่วไป
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:36 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่