ประชาชนเสนอให้ลดจำนวน ส.ส. ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  
    
ประชาชนเห็นว่าควรลดจำนวน ส.ส.ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง นับเป็นเวทีที่ 22 จากทั้งหมด 23 เวที โดยมีประเด็นที่ต้องร่วมแสดงความคิดเห็น 6 ประเด็นหลักคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวนโยบายแห่งรัฐ
นายราชันย์ วีระพันธุ์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนแสดงความคิดเห็นในลักษณะคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ประชาชนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2540 ดีแล้ว แต่มีข้อที่ต้องปรับปรุงคือ จำนวน ส.ส.ที่มี 500 คนและ สว.200 คน นั้นมีมากเกินไป น่าจะลดจำนวน ส.ส.ลง โดยให้ ส.ส.ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ อีกทั้งการเข้าชื่อไม่ไว้วางใจในการตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องกำหนดจำนวนเหมือนที่ผ่านมา
ขณะที่นายอำนาจ จงยศยิ่ง ตัวแทนสื่อมวลชนกล่าวว่า ควรให้สิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน อีกทั้ง ส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
ด้าน รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าที่มาของ ส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ที่มาของ ส.ว.ควรมาจากการแต่งตั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ เพราะหากมาจากการเลือกตั้งแล้วจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:37 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่