พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

  
    
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อแผ่นดินล้านนา
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมวางพวงมาลา
สำหรับพระเจ้ากาวิละมีพระนามศักดิ์สมญาว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์ อินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัติยราช ชาติราชาไชยสวรรค์ เจ้าขัณฑสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานี” พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินล้านนา ทั้งด้านการปกป้องรักษาดินแดนและขยายอาณาเขต พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านสงครามมากมาย อีกทั้งทรงเป็นต้นเจ้าราชวงศ์เจ็ดตน ผู้ปกครองหัวเมืองต่าง ๆในเขตล้านนาไทย พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณ์เมืองเชียงใหม่ในเป็นบ้านเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง อีกทั้งได้บูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามในเขตเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ ในเขตล้านนา พระองค์ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่นาน 20 ปี
 
5 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:14 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่