พบเด็กอ้วนจำนวนมากจากการเลือกกินอาหารไม่ถูกและไม่ออกกำลังกาย

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผู้นำนักเรียน 77 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความรู้ ภายหลังพบเด็กเป็นโรคอ้วนจากการเลือกกินอาหารไม่ถูกต้องและไม่ออกกำลังกายจำนวนมาก
นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้นำนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 77 โรงเรียนจำนวนประมาณ 100 คน ในหัวข้อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กนักเรียน ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนให้สามารถตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อีกทั้งโรคไข้หวัดนกที่มักระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะต้องให้ความรู้เด็ก ๆ ถึงวิธีการปฏิบัติตน ทั้งนี้พบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ประสบปัญหาโรคอ้วนจำนวนมาก เพราะการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและไม่ออกกำลังกาย จึงได้เน้นย้ำให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักและรักในสุขภาพ
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แยกกลุ่มตามฐาน เช่น สุขภาพอนามัย เอาใจใส่ตนเอง,คนดีรักสะอาด ปราศจากโรค สัญญาณเตือนภัยใกล้ตัว, ครอบครัวสุขภาพดี ชีวิตมีค่า ,หลักการใช้ยาพลานามัยสมบูรณ์ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้มาให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ อย่างถูกวิธี ภายหลังเข้ารับการอบรม โดยผู้นำนักเรียนเหล่านี้จะสามารถนำไปถ่ายทอดสู่เพื่อน ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่เพื่อน ๆ ในโรงเรียนได้
 
6 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่