รื้อถอนอาคารชั่วคราวและดอกไม้ออกจากงานพืชสวนโลกแล้ว

  
    
มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและไม้ดอกในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ออกแล้ว โดยจะปรับนำไม้ใบมาทดแทนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล
นายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พื้นที่ 470 ไร่สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ขณะนี้ได้เริ่มรื้อถอนอาคารชั่วคราว ต้นไม้ และไม้ดอกออกไปจากพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ได้มีการวางแผนไว้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นระยะ โดยจะจัดพื้นที่สำหรับขายสินค้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม โดยจะทำในลักษณะกึ่งวิชาการ กึ่งท่องเที่ยว
ขณะนี้พื้นที่ที่รื้อถอนแล้วคือบริเวณพรมบุปผา ลานโพธิ์แห่งความจงรักภักดี อาคารชั่วคราวแสดงกล้วยไม้ อาคารนิทรรศการชั่วคราว ในส่วนของสวนองค์กรนั้น สวนพลังแห่งความยั่งยืนและสวนโตโยต้าได้ทำการรื้อถอนแล้ว โดยจะปรับเปลี่ยนนำไม้ใบมาปลูกทดแทนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนบ้านทรงไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นอยู่ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัดสินใจว่าจะให้คงอยู่ในพื้นที่เดิมหรือไม่
 
6 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:16 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่