ผลการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการบริการด้านการขนส่งสาธารณะทุกประเภทแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถที่กำหนดไปยังงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการจัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวเข้าชมงาน โดยได้จัดรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ มาให้บริการ ซึ่งผลโดยรวมเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย สรุปได้ดังนี้
รถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (SHUTTLE BUS) บริการฟรีจำนวน 30 คัน ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีรถไฟเชียงใหม่ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 696,088 คน โดยที่สถานีรถไฟเชียงใหม่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด
รถโดยสารสองแถวแดงของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด จำนวน 300 คัน ให้บริการตามจุดจอดของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ รวม 12 จุด จากเดิม 14 จุดแต่ยกเลิกไป 2 จุดเนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการ เก็บค่าโดยสารคนละ 20-25 บาทต่อเที่ยว มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 168,916 คน โดยจุดที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า มีผู้ใช้บริการถึง 67,122 คน
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 12 คัน เก็บค่าโดยสารคนละ 15 บาทตลอดสาย จำนวน 2 เส้นทางคือ สายที่ 11 สถานีขนส่งอาเขต – พืชสวนโลก มีผู้ใช้บริการ 93,199 คน และสายที่ 13 สถานีรถไฟ – พืชสวนโลก มีผู้ใช้บริการ 105,618 คน
นอกจากนั้นยังมีรถตู้ปรับอากาศ 150 คัน ซึ่งบริหารโดยชมรมธุรกิจรถเช่าภาคเหนือ จากโรงแรมต่าง ๆ ไปสู่งานพืชสวนโลก เก็บค่าโดยสารคนละ 40 บาท รถแท็กซี่มิเตอร์อีกจำนวนหนึ่ง และรถสองแถวแดงที่ให้บริการจากลานจอดรถเอกชนรอบบริเวณงาน โดยเก็บค่าโดยสารคนละ 5 บาท คาดว่ามีผู้ใช้บริการส่วนนี้ประมาณ 100,000 คน
 
6 กุมภาพันธ์ 2550 , 19:08 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่