การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Royal Chiang Mai Golf Resort จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สนามกอล์ฟ The Royal Chiang Mai Golf Resort ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ช็อตกันสตาร์ท 2 รอบคือ รอบเช้า 06.30 น.และรอบบ่าย 12.30 น.
การแข่งขันครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ได้มีโอกาสไปศึกษาอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ชั้นสูง และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่ม 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือร่วมบริจาคสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-6150, 0-5394-6672 และโทรสาร 0-5394-6572
 
6 กุมภาพันธ์ 2550 , 19:09 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่