แถลงข่าวหางดงเกมส์ โดยจะมีพิธีเปิด 11 ก.พ.นี้

  
    
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในอำเภอหางดง จัดการแข่งขันหางดงเกมส์ โดยจะมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่
นายประเสริฐ โอสถาพันธุ์ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิม สารแปง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น หางดงเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ซึ่งมี 2 เทศบาลกับ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อความสามัคคีระหว่างองค์กร สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำงาน เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ใช้กีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน ประชาชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนากีฬาให้ได้มาตรฐานสากล
สำหรับพิธีเปิดจะมีพิธีจุดกระถางคบเพลิงแบบล้านนา การแสดงชุด เบิกฟ้าหางดงเกมส์ ,คู่ฟ้าแผ่นดินไทย ,สยามเจิดฟ้าพาเหรด และชุดความเป็นหนึ่งแห่งหางดงเกมส์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณ 5 แสนบาทและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้รวมกว่า 2 ล้านบาท
 
7 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:57 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่