โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า 29 ปี ศรีธนา

  
    โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า 29 ปี ศรีธนา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้
ดร.นพดล อานนทวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่แถลงว่า ในโอกาสที่ทางโรงเรียนเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาครบ 28 ปี ซึ่งก็ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ
และในโอกาสที่โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ ย่างเข้าสู่ปีที่ 29 ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน จึงได้กำหนดจัดงาน 29 ปี ศรีธนา เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าศรีธนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นการรำลึกถึงสถาบัน และพบปะกันระหว่างคณะครูกับศิษย์
โดยงาน 29 ปี ศรีธนา กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก ขอให้แจ้งรายชื่อร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5322-1815 , 08-9555-6232 หรือ www.srithana.ac.th (มุมศิษย์เก่า)
 
8 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:18 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่