น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีบ้านถูกน้ำพัดพัง 10 หลัง

  
    ได้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำพัดพังไปแล้วถึง 10 หลัง
จากการที่ฝนตกติดต่อกันตลอด 2 – 3 วันที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลหลากจากภูเขาลงสู่ลำห้วยแม่แฝก และไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยหมู่บ้านที่ได้ประสบภัยครั้งนี้มีถึง 9 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13 และหมู่ที่ 14 รวมบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 100 หลัง โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 1 มีบ้านถูกน้ำพัดพังถึง 10 หลัง นอกจากนั้นน้ำยังได้กัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรทั้งนาข้าวและสวนลำไย รวมทั้งคอสะพานของถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่หมู่ที่ 10 ถูกน้ำพัดขาด 3 แห่ง ชาวบ้านบอกว่าลำห้วยแม่แฝกเดิมมีความกว้างประมาณ 10 - 12 เมตรเท่านั้น แต่ขณะนี้น้ำได้กัดเซาะตลิ่งพังจนลำห้วยกว้างกว่า 20 เมตรแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่ามีราษฎรได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกได้นำกระสอบทรายพร้อมรถบรรทุกทรายไปส่งให้ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง โดยราษฎรได้ช่วยกันนำกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำกัดเซาะเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากนั้น อบต.ยังได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนหนึ่งแล้ว และจะได้สำรวจความเสียหายที่แน่นอนเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไป
***********
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 12 กันยายน 2548