เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนรับอัคคีภัยรองรับเทศกาลตรุษจีน

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรองรับเทศกาลตรุษจีน โดยเตรียมรถดับเพลิงและรถน้ำ 26 คัน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดล่อแหลมในเมือง 4 จุด
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดซ้อมแผนดับเพลิงและและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานในการป้องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ข้าราชการและบุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินได้ เป็นการเตรียมการรับการตรวจประเมิน ISO 14001 และเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะประชาชนมักจุดธูป จุดประทัด ทั้งนี้ได้สั่งการเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงไปประจำในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัย 4 จุด โดยเฉพาะในตลาดที่มีเส้นทางแคบ ๆ เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที สำหรับจุดอื่นหากเกิดเหตุรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุภายใน 5 นาที
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ออกสำรวจร้านค้าประทัด เชื้อเพลิงต่าง ๆ โดยจะอนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะประทัดเล็ก ๆ ที่จุดตามประเพณีเท่านั้น ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่มีรถดับเพลิงและรถน้ำจำนวน 26 คันทุกคันมีการตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพอย่างพร้อมมูล
 
8 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:24 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่