เชียงใหม่ประชุมผู้ขับขี่รถรับจ้างกว่าพันคนร่วมลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมผู้ขับขี่รถรับจ้างกว่าพันคน เพื่อร่วมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร เร็ว ๆนี้จะเพิ่มเส้นทางถนนตัวอย่างรักษากฎจราจรในเส้นทางเชื่อมเมืองเชียงใหม่
ศูนย์การจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณพันคน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และรณรงค์สร้างความตระหนักในผู้ขับขี่ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร
พันตำรวจเอกชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรของเขตเมืองเชียงใหม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบกับจำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นแต่พื้นผิวจราจรมีเท่าเดิม ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ยานพาหนะร่วมมือรักษากฎจราจร ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่นั้นต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉลี่ยจะมีประมาณ 1.5 รายต่อวันและสามารถลดได้เหลือประมาณ 1 รายต่อวัน ลดลงประมาณร้อยละ 6 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้ถนนห้วยแก้ว ถนนท่าแพและถนนช้างคลานเป็นถนนตัวอย่าง และในอนาคตอันใกล้จะขยายไปยังถนนที่มุ่งหน้าเข้าเมืองเชียงใหม่ เช่น สายแม่ริม สายหางดง สายแม่โจ้-สันทรายและสายสันกำแพง
 
8 กุมภาพันธ์ 2550 , 16:36 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่