มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตสื่อแอนนิเมชันช่วยเหลือเด็กผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

  
    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตสื่อแอนนิเมชัน ช่วยเหลือเด็กผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้พิการทางการได้ยินผ่านสื่อนิทาน
นายธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร Digital Game วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค Motion Capture “การจัดทำสื่อนิทานสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดทำสื่อในรูปแบบของการ์ตูนแอนนิเมชัน 3D โดยได้นำเทคนิค Motion Capture เข้ามาช่วยในการจัดทำสื่อในครั้งนี้ โดยได้ศึกษากระบวนการทำงานจากงานวิจัย “โครงการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรสอนคนหูหนวก เชียงใหม่” เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนช่วยให้คุณครูผู้สอนนำไปใช้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้พิการทางการได้ยินผ่านสื่อนิทาน ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด และได้รับทุนสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะได้นำเผยแพร่ในโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 120 โรงเรียนและสื่อออนไลน์ เช่น ทาง YouTube และ Website ในช่วงปลายปี 2562 นี้
Motion Capture หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Mocap เป็นเทคโนโลยีทีใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว ถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพยนตร์ การ์ตูนสามมิติ หรือเกมสามมิติ โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ติดตามร่างกายของนักแสดง เพื่ออ่านและแปรค่าความเคลื่อนไหวเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทำให้ตัวละครสามมิติที่สร้างขึ้นสามารถแสดงท่าทางได้อย่างนุ่มเนียน สมจริง และมีความหลากหลายของอิริยาบถทั้งร่างกายและใบหน้า เรียกได้ว่า เจ้าเครื่อง Mocap นี้ช่วยเติมเต็มจินตนาการของผู้สร้างงานสามมิติหรือแอนนิเมชันต่าง ๆ ปัจจุบัน การใช้ Motion capture จะมีการมุ่งเน้นไปในด้านของงานที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น การจับการเคลื่อนไหวใบหน้าหรือ Facial Motion Capture และได้มีการนำมาใช้ในรูปแบบของเรียวไทม์
 
9 พฤษภาคม 2562 , 18:05 น. , อ่าน 37  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย