ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิง บริเวณท้ายน้ำ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน หลังพบลำไยยืนต้นตาย
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงเหนือและท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจุจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบาย 2.37 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายน้ำอัตรา 3.5 ลูกบาศก์เมตร / วินาที หรือประมาณวันละ 302,400 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การควบคุม ตามแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้านเหนือ 26 สถานี และด้านท้ายน้ำ 8 สถานี พร้อมทั้งติดตามการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปะ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี1ตำบลแม่สอย ซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรไม้ผล สวนลำไย และมะม่วง
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือพื้นที่สวนลำไย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จำนวน 100 ไร่ ส่งผลให้ลำไยเหี่ยวเฉา จากภาวะขาดน้ำ ที่แสดงอาการกำลังยืนต้นตายจำนวน 15 ไร่ เป็นสวนลำไยของนายอุทัย แสนอ้าย เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟต่ำทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้จากบ่อบาดาลได้ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และทำการสูบน้ำเข้าแปลงดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 11 พ.ค. 62
 
11 พฤษภาคม 2562 , 15:30 น. , อ่าน 27  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย