จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างสมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดี เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมชมมหรสพสมโภช
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะทำงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมการจัดมหรสพสมโภช อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดมหรสพสมโภช ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.30 น. โดยในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น, การจัดแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงโขน และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะใช้นักแสดงประมาณ 150 – 200 คน ต่อวัน สำหรับบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สามารถรองรับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมการจัดมหรสพสมโภชได้ถึง 1,500 คน
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดทั้ง 7 วันที่มีการจัดแสดงมหรสพสมโภช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
12 พฤษภาคม 2562 , 14:40 น. , อ่าน 30  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย