สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพช่วงอากาศแปรปรวน

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน 6 กลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพช่วงอากาศแปรปรวน ป้องกันการเกิดโรคลมร้อน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยง ดูแลสุขภาพในช่วงอากาศแปรปรวน ร้อนจัดสลับกับมีพายุลมแรง และฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ทำงานอยู่กลางแดด เช่น ทหารที่เข้ารับการฝึกใหม่และผู้ที่ออกกำลังกายกลางแดด, เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบและผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี เท่าคนหนุ่มสาว, ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีปัญหาการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเดิมอยู่แล้ว, คนอ้วน, ผู้ที่อดนอนโดยร่างกายของคนอ้วนและผู้ที่อดนอนจะตอบสนองต่อความร้อนที่ได้รับช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในคนอ้วนจะมีไขมันใต้ผิวหนังมาก ไขมันจะเป็นฉนวนกันความร้อน ร่างกายจะสามารถเก็บความร้อนได้ดี และระบายความร้อนออกได้น้อยกว่าคนทั่วไป จึงเกิดปัญหาได้ง่าย และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณใต้ผิวหนังขยายตัวได้มากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม ขณะเดียวกันในสภาพอากาศที่ร้อนจัด แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็ว และออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้น มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจทำงานต้องหนักเพื่อสูบฉีดเลือด ไปเลี้ยงร่างกาย อาจทำให้ช็อก และเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำให้ประชาชนป้องกันการเกิดโรคลมร้อน โดยมีการใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ ความชื้นรอบตัว ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแดดเป็นเวลานาน ลดทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้ง ปรับสภาพร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนได้อย่างเหมาะสม สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่หนา ระบายความร้อนได้ดี หากเป็นไปได้ควรอยู่ภายในบ้าน เช่น ใต้ถุนบ้าน หรือ อยู่ใต้ร่มไม้ สวมแว่นกันแดด สวมหมวกปีกกว้าง ควรดื่มน้ำมากกว่าปกติ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ผู้ที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียนปวดศีรษะ ใจสั่น ขอให้รีบพบแพทย์หรือไปรับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
12 พฤษภาคม 2562 , 16:25 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย