จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR & CAREER EXPO 2019

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานเชียงใหม่ 30 – 31 พฤษภาคม นี้ มีตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มากกว่า 2,000 อัตรา พร้อมฝึกอาชีพฟรี 40 อาชีพ
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR & CAREER EXPO 2019 ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การฝึกอาชีพระยะสั้น มากว่า 40 อาชีพ อบรมอาชีพเสริมแนวใหม่ มนุษย์เงินเดือนก็สามารถทำได้ การอบรมภาษาเกาหลีฟรี 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมไปทำงานต่างประเทศ การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบ E- Service การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การเขียน Resume เพื่อการสมัครงานให้ดึงดูดใจ การแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญาของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน การให้บริการของกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงมากกว่า 60 บริษัท โดยผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็ปไซต์ http://jobit.doe.go.th /Chiangmai2019 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ นายจ้างที่ต้องการร่วมงานดังกล่าว สามารถแจ้งตำแหน่งงานว่าง ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2744-6 ต่อ 25 และ 26 ในวันและเวลาราชการ
 
13 พฤษภาคม 2562 , 16:53 น. , อ่าน 34  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม