ปภ.เชียงใหม่ แนะประชาชนรับมือพายุลมแรง และฟ้าผ่า..//

  
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ..//
นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในระยะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีฝนตก และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยมีลมพัดแรงและฟ้าผ่า ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า โดยขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด ตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้และจัดหาที่กำบังปกคลุมพืชผลทางการเกษตร เมื่อมีพายุเกิดขึ้นให้หลบพายุในอาคารหรือบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการล้มทับ ส่วนการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่า ให้ประชาชน หลบในอาคารที่มีสายล่อฟ้าและผนังปิดมิดชิด ไม่ประกอบกิจกรรมกลางแจ้งในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่สูงโดดเด่นกลางแจ้ง ไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะสูงเหนือศีรษะ อาทิ ร่มที่ปลายบนสุดเป็นเหล็กแหลม ไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงิน ทอง นาก และทองแดง งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือ และการเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย
 
14 พฤษภาคม 2562 , 09:29 น. , อ่าน 29  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด