ชาวบ้านอำเภอฮอด รวมกลุ่มทอผ้า สร้างอาชีพ..//

  
    เกษตรกรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่า เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ช่วงงดการเพาะปลูกในหน้าแล้ง ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอฮอด และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด นำเสนอแนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ช่วงที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกพืชในหน้าแล้ง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความเสี่ยงในอาชีพ ด้านนางอำพัน ทิพราชา ประธานกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน กล่าวว่า กลุ่มอาชีพนี้ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบอาชีพจากฝ้ายทอมือในชุมชน โดยลวดลายที่ทอนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ้าที่ได้ย้อมสีจากธรรมชาติ อาทิ ไม้ลิ้นฟ้าให้สีเขียว เปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาล น้ำตาลเข้มได้จากประดู่ สีน้ำเงินได้จากคราม สำหรับลวดลาย ได้จัดทำผ้าทอ "ลายเกล็ดเต่า" หรือเดิมเรียกว่าผิดราชวัตทอ ขึ้นมา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งเดิมจะทอ 5-6 แถวเพื่อเป็นผ้าห่ม แต่ปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใหม่เป็น 4 แถว ใช้ฝ้ายปั่นมือลวดลายแปลกตาสวยงามฝีมือประณีต แต่ช่องผ้าจะไม่เท่ากันเพราะใช้ฝ้ายปั่นมือแต่มีคุณค่าทางการฝีมือ การจำหน่ายมีทั้งจำหน่ายแบบเป็นผืนผ้าที่ต้องนำไปตัดเย็บเอง และผ้าที่ตัดเย็บสำเร็จเป็นผ้าถุง ผ้านุ่ง และเสื้อ แล้ว ราคาเริ่มตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป จนถึงหลักพันบาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ทั้งนี้ จากการรวมกลุ่มกันทำงานทำให้คนในชุมชนบ้านนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพ มีรายได้ในช่วงว่างเว้นจากการเกษตร ทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย
 
14 พฤษภาคม 2562 , 11:00 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด