ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 11/2562

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินทำกินและที่พักอาศัยให้กับประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนอกระบบ
ที่ อาคารสโมสรคุ้มแก้ว สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งผลจากการดำเนินการของศูนย์ฯ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยและคืนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนนอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ และปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง
ด้าน นายมงคล ก้อนสุรินทร์ อายุ 79 ปี ประชาชนชาวอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา ช่วยไกล่เกลี่ยให้สามารถชำระหนี้ในอัตราที่ตนเองมีกำลังจ่ายได้ และให้ตนสามารถได้รับที่ดินผืนสุดท้ายที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองคืน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว 10 ครั้งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เป็นการจัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 11 ซึ่งสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ถึง 173 ราย ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 183 ฉบับ พื้นที่ 292 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา รถยนต์จำนวน 1 คัน และทรัพย์สินอื่นๆรวม 174 รายการ มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 71 ล้านบาท หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของตำรวจภูธรจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด และที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อเป็นการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง
 
16 พฤษภาคม 2562 , 11:59 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม