อบจ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 319 ราย จากกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับกองทุน
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือกองทุน 10 บาท ปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากชาวเชียงใหม่มากขึ้นตามลำดับ และดำเนินการได้ใช้กลไกของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้ร่วมบริจาคระดมทุนกับกองทุน 10 บาทในปีที่ 2 นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้รับการระดมทุนกว่า 3,000,000 บาท โดยมีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 877 ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน และคัดเลือกผู้ที่ได้เข้ารับทุน จำนวน 319 ราย อาทิ ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน ทุนประกอบสัมมาชีพหลังจบการศึกษา ทุนสนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน และยังมีการมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับกองทุน อีกด้วย
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมจะช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดแคลนงบประมาณทางด้านการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนกองทุน 10 บาท ให้เป็นวัฒนธรรมอยู่คู่กับชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
17 พฤษภาคม 2562 , 16:51 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม