จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2562 โดยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรท จำนวน 85 คน จากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องและปราบยาเสพติดอำเภอและ เทศบาล กว่า 22 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยใช้แนวคิดในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัย และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้ การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามระบบสมัครใจนี้ มีหลักสูตรในการอบรม 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยคาดหวังว่าเมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้ว จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
 
17 พฤษภาคม 2562 , 16:54 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม