เชียงใหม่ เปิดมหกรรม Lanna Digital-Tech Show 2019 สุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ ในมหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมือง IT เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา 2019 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและกลไกการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ รวมถึงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ การนำเสนอธุรกิจและบริการสมาชิกเครือข่าย CMDH อาทิ Digital Marketing Trends Talk and LINE Platform เครื่องวัดมลพิษในอากาศ รถบังคับระบบ AR แขนกล เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ เครื่องปริ้นโมเดลสามมิติ ระบบจำลองโครงสร้างเมืองและอาคารสามมิติ อากาศยานไร้คนขับ ระบบตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ ที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อเป็นการสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 
18 พฤษภาคม 2562 , 15:54 น. , อ่าน 29  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม