พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ต่างพร้อมใจกันร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างเนืองแน่น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งบรรยากาศในการเวียนเทียน ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต่างพร้อมใจพาครอบครัวมาเวียนเทียนในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องจากวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน ที่วัดพระศรีโสดา พระอารามหลวง และนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รวมถึงวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระเจดีย์เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียน ธูป และดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินต้องตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ การเวียนเทียนจึงเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา
 
18 พฤษภาคม 2562 , 20:42 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม