ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด

  
    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ช่วยในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 1 ใน นโยบายนำร่อง เชียงใหม่เมือง Smart City
พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากนโยบายของ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ที่ได้มีการนำร่องการนำเทคโนโลยีกล้อง CCTV มาใช้ในงานจราจร เพื่อรองรับโครงการ Smart City ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมกลุ่มงานจราจรจะใช้คนในเป็นหลักในการตรวจสอบการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกต่างๆ ซึ่งจะสามารถเห็นภาพรวมของการจราจรเฉพาะทางร่วมทางแยกใหญ่ๆเท่านั้น ปัญหาที่พบในช่วงที่ผ่านมาคือพบจุดบอดในเส้นทางเชื่อมต่อที่ไม่สามารถเห็นสภาพการจราจรทั้งหมดได้ ทำให้การเร่งระบายการจราจรทำได้ไม่เต็มที่
ซึ่งกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบควบคู่กับการใช้คน Application Google Map และการใช้กล้อง CCTV กว่า 1,200 ตัว มาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบ Real Time ซึ่งหากมีเหตุต่างๆ เกิดขึ้น อาทิ รถติดโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดอุบัติเหตุ หรือมีรถกีดขวางทางจราจร ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยจราจรจากตัวผู้ขับขี่ ให้สวมหมวกนิรภัย ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่แทรกแถวแซงคิวผู้อื่น และการปฏิบัติตาม 10 มาตรการรสขม
ทั้งนี้ ในระยะแรกนี้ได้นำมาใช้กับการเร่งระบายการจราจร ในช่วงการเปิดภาคเรียนกับเส้นทางที่มีสถานศึกษาจำนวนมาก อาทิ ถนนแก้วนวรัฐ ถนนมหิดล ถนนเจริญเมือง และถนนเจริญประเทศ ซึ่งมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยในการจัดการจราจร ระบายรถติดค้าง และสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรในจุดดังกล่าวได้เร็วกว่าเดิม 20 - 30 นาที จากแต่เดิมปัญหาการจราจรในจุดดังกล่าวจะคลี่คลายเร็วที่สุดในเวลาประมาณ 8.30 น. แต่เมื่อนำเทคโนโลยีการใช้กล้องวงจรปิดมาใช้ในการเร่งระบายรถ มีการตรวจสภาพการจราจรในภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเปิดช่องทางพิเศษและคลี่คลายรถได้ภายในเวลา 07.45 น. ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถไปส่งบุตรหลานได้ทันเวลา พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในทุกเส้นทาง
 
19 พฤษภาคม 2562 , 10:52 น. , อ่าน 25  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม