ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 นี้

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอด 7 วัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดมหรสพสมโภชฯ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดมหรสพสมโภช ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมการจัดมหรสพสมโภชได้ถึง 1,000 คน โดยในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ การแสดงโขน การแสดงศิลปะราชสำนัก การแสดงมหกรรมกลองล้านนา การแสดงของวงดนตรีจิตอาสา 904 วงดนตรีสากล การแสดงพื้นบ้านล้านนา มหกรรมล้านนามหาดุริยางค์ และการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีเปิดการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีช่างฟ้อนกว่า 2,495 คน มาร่วมฟ้อนเล็บแบบราชสำนักล้านนา เจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร และการแสดงอื่นๆ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ตลอด 7 วัน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
19 พฤษภาคม 2562 , 12:27 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม