พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่กี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้า Mobile application ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service ตามตลาดต่างๆ หวังอำนวยความสะดวก และเพิ่มร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่อีก 1,200 ร้านค้า
เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเขตพื้นที่เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Application ถุงเงินประชารัฐ แบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้มุ่งการส่งเสริมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวกและมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สามารถชำระค่าอาหารจากร้านค้าขนาดเล็ก ที่จำหน่ายอาหารสด ไข่ไก่ ผัก และสินค้าที่อยู่ในตลาดได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายรับสมัครร้านค้าที่ใช้แอพฯ ถุงเงินประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้อีก 1,200 ร้านภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้และมีแผนการลงพื้นที่เพื่อรับสมัครร้านค้าที่ใช้ Application ถุงเงินประชารัฐแบบ One Stop Service ในรอบต่อไปในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ตลาดสามแยก อ.สันทราย วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ตลาดเกษตรสหกรณ์ อ.แม่แตง และวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตลาดสันป่าข่อย อ.เมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ ร้านค้าที่สนใจสามารถเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอย Version KitKat 4.4 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS Version 9.0 ขึ้นไป ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ นำไปสมัครแบบ One Stop Service ในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ทันที หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5311-2668-9 ในวันและเวลาราชการ
 
19 พฤษภาคม 2562 , 14:37 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม